top of page

KARIÉROVÉ PORADENSTVO

A KOUČING

Young Female Artist

Uvedomili ste si niekedy, čo sa vo vás deje, keď pracujete? 

Čo všetko v sebe zahŕňa povolanie, ktoré vykonávate?

Každé povolanie je komplexom rôznorodých procesov, ktoré sa dejú navonok aj vo vnútri nás.

Sú to činnosti, ktoré vykonávame, myšlienky, ktoré spracúvame, predmety, s ktorými narábame, prostredie, v ktorom pracujeme. 

Ale tiež sú to hodnoty, motivácia, účel a zámer, kvôli ktorému to všetko robíme.

​Povolanie je ako mozaika, kde jednotlivé dieliky predstavujú konkrétne aspekty našej osobnosti vo vzťahu k práci.

Kariérové poradenstvo je proces, ktorý krok po kroku tieto aspekty odkrýva a pomáha nám tvoriť obraz povolania, ktorý je vyjadrením nás samých.

Program kariérových konzultácií je zostavený ako sebapoznávací tréning, ktorého cieľom je naučiť sa vnímať svoje silné stránky, objaviť potenciálne oblasti rozvoja, uvedomiť si preferencie týkajúce sa práce, zostaviť si svoj profesijný profil a nájsť povolania, v ktorých je možné ho uplatniť.

ČOMU SA VENUJE 

KARIÉROVÉ PORADENSTVO?

prejdite myšou na obrázok nižšie

VEDOMOSTI

MYŠLIENKY

IDEY

PODMIENKY

OBLASŤ ZÁUJMU

HODNOTY

VLASTNOSTI

CHARAKTER

AKTIVITY

SCHOPNOSTI
TALENTY

ZÁMER

ÚČEL

PRODUKT

PROSTREDIE

PREDMETY

​NÁSTROJE

bottom of page