top of page

Kariérové poradenstvo a koučing 

pre žiakov a študentov

Kariérové poradenstvo je výborným nástrojom podpory pri výbere strednej alebo vysokej školy.

Kariérové poradenstvo dokáže v dieťati odhaliť vrodené talenty a navigovať ho tým správnym smerom v ďalšom štúdiu. 

Pracujem s deťmi individuálne alebo v skupine, či už priamo na vyučovaní alebo formou voľnočasových workshopov.

Technology at School
bottom of page