Search
  • Martina Kusenda

Aké sú vaše piliere spokojnosti v práci?

Viete, čo je dôležité pre váš pocit spokojnosti v práci?


Prejdite si nasledovný zoznam hodnôt a kvalít.

Vypíšte si na papier tie, ktoré sú pre vás dôležité v súvislosti s prácou.


- Bezpečie

- Stabilné prostredie

- Flexibilita

- Zmena

- Status

- Úspech

- Uznanie

- Vedenie druhých

- Finančná istota

- Benefity

- Vplyv

- Podporný kolektív

- Znalosti

- Rutina

- Kreativita

- Súťaž

- Rast

- Pomáhajúca rola

- Smiech

- Samostatnosť

- Nezávislosť

- Časová sloboda

- Dobrodružstvo

- Fyzická aktivita

- Sila

- Tiché prostredie

- Učiť sa nové veci

- Rozbiehať projekt

- Tímová práca

- Vzdelávanie

- Krása

- Pestrosť

- Priateľstvo

- Zdieľanie

- Spiritualita

- Riskovanie

- Štruktúrovaná práca

- Umenie

- Predvídateľná práca

- Excelentnosť

- Prostredie

- Robenie rozhodnutí

- Vytváranie

- Manuálna práca

- Kontakt s publikom


Teraz si z nich vyberte štyri najdôležitejšie - toto sú piliere vašej spokojnosti v práci.


Ako máte tieto kvality/hodnoty naplnené v súčasnej práci?

Aké máte možnosti, aby ste ich do súčasnej práce preniesli?

V čom si ich napĺňate mimo práce?

Ako by sa mohli stať viac prítomnými vo vašom súčasnom živote?

55 views0 comments

Recent Posts

See All

Kariéra riadená srdcom

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now