top of page

Kariérový koučing pre zamestnancov

Meeting

Kariérový koučing vo firemnom prostredí je skvelým nástrojom podpory zamestnancov.

Na mieru ušité programy kariérových tréningov a individuálneho poradenstva môžu tvoriť súčasť vzdelávacieho systému spoločnosti alebo byť poskytované zamestnancom vo forme benefitov.

Výhody

Rozvoj

Zamestnanci, ktorí sa osobnostne rozvíjajú, posúvajú dopredu celú firmu. Kariérový koučing dokáže vašich zamestnancov navigovať smerom k rozpoznaniu a rozvoju ich talentov a vrodených predispozícií, podporiť ich a podnietiť k tvorivému prístupu.

Motivácia

Zamestnanec, ktorému dáva práca zmysel, je motivovaný zvnútra,

k práci pristupuje proaktívne a prináša firme pridanú hodnotu.

Angažovanosť

Zamestnanec, ktorý pozná svoje silné stránky a ich využitie v pracovnom prostredí, dokáže rozpoznať príležitosti, ktoré mu práca prináša a dokáže sa v nej plne angažovať.

Organizačná štruktúra

Zistite koho máte vo svojom tíme. Naprojektujte si organizačnú štruktúru na mieru a vytvorte pracovné pozície pre svojich zamestnancov s ohľadom na ich silné stránky a schopnosti.

Outplacement

Čaká vás prepúšťanie? Venujte svojim odchádzajúcim zamestnancom benefit vo forme kariérneho poradenstva a zmiernite stres, ktorý ich s prepúšťaním čaká.

bottom of page